Do grona sponsorów naszego klubu dołączyła firma PBDI S.A.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego Spółka Akcyjna (PBDI S.A.) jest częścią powstałej w 1990 roku Grupy Erbud, jednej z pięciu czołowych grup budowlanych na polskim rynku. PBDI S.A. zostało utworzone w wyniku połączenia Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. i Rembet Plus Sp. z o.o. PBDI S.A. działa w sektorze budownictwa inżynieryjnego, drogowego oraz elektroenergetycznego na terenie całego kraju. Prawie od samego początku rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce Spółka stara się być aktywnym uczestnikiem w tym segmencie budownictwa.
Usługi Spółki w zakresie energetyki wiatrowej obejmują projektowanie i wykonanie fundamentów, dróg dojazdowych oraz placów manewrowych, a także roboty elektroenergetyczne (w tym projekt i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia). PBDI S.A. pozyskała dotychczas kilkadziesiąt zleceń na budowę farm wiatrowych na terenie całej Polski i z powodzeniem je zrealizowała.Niektóre projekty firma wykonała w formie pod klucz (EPC); zakres robót obejmował więc również dostawę, montaż oraz uruchomienie elektrowni wiatrowych.

Spółka realizuje również usługi w zakresie budowy farm fotowoltaicznych. Największym zleceniem, jakim Spółka może się pochwalić to budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 10 MW w formule EPC. Zakres prac obejmuje między innymi przygotowanie niezbędnej infrastruktury, dostawę i montaż urządzeń, w tym paneli fotowoltaicznych, inwerterów solarnych oraz konstrukcji wsporczych.Kontrakty drogowe z kolei stanowią od lat dużą cześć portfela zamówień realizowanych przez naszą firmę. Większość robót drogowych wykonywana jest własnymi siłami i przy użyciu własnego parku maszyn. W ramach budownictwa inżynieryjnego PBDI S.A. wykonuje również roboty ziemne przy budowach galerii handlowych oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Spółka realizuje również roboty dla rynku Agro. W ostatnich latach pozyskaliśmy szereg zleceń w zakresie budowy infrastruktury dla rolnictwa w tym między innymi hal, magazynów, infrastruktury pod silosy.

PBDI S.A. oferuje swoim Klientom usługi w zakresie kompleksowej realizacji takich inwestycji od momentu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, poprzez etap projektowania, fazę wykonawczą obejmującą roboty ziemne, wzmocnienia gruntu, roboty fundamentowe, żelbetowe, wznoszenie obiektów i ich wykończenie, aż do momentuuzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej realizacji takich inwestycji od momentu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, poprzez etap projektowania, fazę wykonawczą obejmującą roboty ziemne, wzmocnienia gruntu, roboty fundamentowe, żelbetowe, wznoszenie obiektów i ich wykończenie, aż do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.
PBDI S.A. posiada doświadczoną kadrę pracowniczą, w skład której wchodzą inżynierowie budownictwa, projektanci i wykwalifikowany zespół techniczny.
PBDI S.A. jako doświadczony wykonawca inwestycji inżynieryjno-budowlanych przywiązuje szczególną uwagę i podejmuje wszelkie starania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie realizowanych przez siebie inwestycji, czego najlepszym dowodem jest fakt, iż PBDI S.A. jest sygnatariuszem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zrzeszającego liderów branży budowlanej w Polsce.

F.C. Toruń